Når vanskene ikke stopper ved 18 år

Når vanskene ikke stopper ved 18 år

Publisert: 27. mai 2015.   Endret: 24. juni 2022

De unge voksne settes på dagsorden i Møre og Romsdal når 180 personer deltar på nettverkssamlingen «Ringar i vatn» for psykisk helse- og rusfeltet.

Geiranger

FLOTT RAMME: Geiranger med sine flotte fjell og fjorder gav en fantastisk ramme for årets nettverkssamling for fagfeltet rus og psykisk helse i Møre og Romsdal. FOTO: www.colourbox.com.

FLOTT RAMME: Geiranger med si...
«Ringar i vatn»
  • Nettverkssamling for fagfeltene psykisk helse og rus i Møre og Romsdal.
  • Arrangeres av Fylkesmannen i Møre og Romsdal, i samarbeid med kompetansesenter for rusfeltet (KoRus Midt-Norge) og Nasjonalt senter for psykisk helsearbeid (NAPHA).
  • Deltakere er fagpersoner som arbeider med rus og psykisk helse i kommune, på NAV-kontor og i spesialisthelsetenesten, og representanter fra bruker- og  pårørandeorganisasjoner.
  • I tillegg til kunnskapsformidling er "møteplassen" en del av nettverkssamlingen. "Møteplassen" er et distriktsvis samlingspunkt mellom kommuner, DPS og TSB, hvor de har fokus på aktuelle lokale problemstillinger og nettverksbygging.

Proffer fra den ideelle stiftelsen Forandringsfabrikken sammen med fabrikkleder Marit Sanner, formidler barn og unges kunnskap og egne erfaringer. FOTO: Irene Wormdahl/NAPHA.

Mer om

nyheter individuell.jobbstøtte.(ips) nyhetsarkiv barn.og.unge nettverkssamling møre-.og.romsdal

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen