Pårørende i fokus i Møre og Romsdal

Pårørende i fokus i Møre og Romsdal

Publisert: 11. april 2013

Fylkesmannen i Møre og Romsdal satte fokus på pårørende og pårørendearbeid på nettverkssamlingen «Ringar i vatn» 10.-11. april.

Sverre Veiset og Anne Mette Nerbøberg.
ARRANGØRER: Sverre Veiset og Anne Mette Nerbøberg, rådgivere hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal, var med å arrangere to interessante seminardager i Kristiansund, med pårørende som tema. FOTO: Irene Wormdahl/NAPHA.
ARRANGØRER: Sverre Veiset og ...
Pårørendevettreglene

1)      Vær vennlig og informativ.

2)      Du har alltid lov til å gi generell informasjon.

3)      Du bryter aldri taushetsplikten ved å lytte.

4)      Informasjon fra pårørende kan bidra til et bedre tilbud.

5)      Samtykke kan være nøkkelen til et godt samarbeid.

6)      Sett av tid til samtaler med pårørende.

7)      Bidra til at barna får nødvendig informasjon og støtte.

Kilde: www.parorendeprogrammet.no

-Pårørende er kanskje Norges mest erfarne saksbehandlere, sier Kari Sundby, generalsekretær i Landsforbundet mot Stoffmisbruk.

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen