Grunnlaget for en recoveryorientert psykisk helsetjeneste

Grunnlaget for en recoveryorientert psykisk helsetjeneste

Publisert: 29. juni 2015.   Endret: 13. august 2015

Å legge grunnlaget for en recoveryorientert praksis krever tre prosesser: Å gjøre verdier synlige, å integrere dem i daglig praksis og å skreddersy praksis ved bruk av systematiske tilbakemeldinger.

Organisasjonsendring_jobbe med verdier i organisasjonen42

GRUNNLEGGENDE: Det må jobbes med de organisasjonsmessige verdiene (Ill.foto: www.colourbox.com).

GRUNNLEGGENDE: Det må jobbes ...
OM HEFTET PÅ NETT

Denne artikkelen inngår i en serie artikler på www.napha.no som gjengir deler av innholdet fra «100 råd som fremmer recovery - en veiledning for psykisk helsepersonell».

Andre artikler fra heftet:

Forside_heftet_100_råd4

PUBLIKASJON: Heftet har nummer 1/2015 i NAHPAs rapportserie.

you can do it4

"Du klarer det, vi kan hjelpe!" - er foreslått som instinktiv respons hos ansatte i møte med brukerne (foto: www.colourbox.com)

Mer om

recovery faglitteratur

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen