Recovery gjennom kriser

Recovery gjennom kriser

Publisert: 20. august 2015.   Endret: 20. august 2015

Ved å utvikle ferdigheter til selvstyring, reduserer man sannsynligheten for at det skal oppstå en personlig krise. Det gir motstandskraft til å takle nederlag, det gir empowerment, og brukeren blir aktør i eget liv, skriver Mike Slade i heftet "100 råd som fremmer recovery - en veiledning for psykisk helsepersonell".

Kapittel_7_kriser_mann_i_trapp

Det kan virke forebyggende å samarbeide med brukeren for å identifisere hans eller hennes tidlige varselssignaler på en forestående krise (ill.foto: www.colourbox.com)

Det kan virke forebyggende å ...
OM HEFTET PÅ NETT

Denne artikkelen inngår i en serie artikler på www.napha.no som gjengir deler av innholdet fra «100 råd som fremmer recovery - en veiledning for psykisk helsepersonell».

Andre artikler fra heftet:

Forside_heftet_100_råd5

PUBLIKASJON: Heftet har nummer 1/2015 i NAPHAs rapportserie.

Mann_lager_mat

Hold vitale ferdigheter aktive, også under en krise (foto: www.colourbox.com)

Mer om

recovery faglitteratur

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen