Sju steg for kunnskapsbasert folkehelsearbeid i kommunen

Sju steg for kunnskapsbasert folkehelsearbeid i kommunen

Publisert: 01. november 2017.   Endret: 01. november 2019

Skal du drive folkehelsearbeid i din kommune kan Trøndelagsmodellen være nyttig. Den beskriver aktører og arbeidsmåter i folkehelsearbeidet.

Bilde av Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeid

Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeid er en metode for å velge, sette i verk og evaluere kunnskapsbaserte tiltak i folkehelsearbeidet i kommunen. (Ill.foto hentet fra M. Lillefjell, G. Wist m.fl., 2017)

Trøndelagsmodellen for...
TRØNDELAGSMODELLEN FOR FOLKEHELSEARBEID
Fra kunnskap til handling og fra handling til kunnskap

Innovasjonsprosjekt i perioden 2012-2016 med mål om å utvikle og forbedre arbeidsmåtene i folkehelsearbeidet i kommunene.

Samarbeid mellom:

Vikna kommune, Steinkjer kommune, Malvik kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, KS Nord-Trøndelag, HUNT forskningssenter og NTNU Senter for helsefremmende forskning.

Kommunenes folkehelsetiltak i prosjektet har vært:

  • Vikna kommune: Byparken og friluftsområdet Gluggen
  • Steinkjer kommune: Byanlegget Rismelen
  • Malvik kommune: Videreutvikling Malvikstien

Mer om

helsefremming.og.forebygging folkehelse forskning praksiseksempler forskning

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen