REFOCUS - fremmer recovery i psykisk helsearbeid

REFOCUS - fremmer recovery i psykisk helsearbeid

Publisert: 15. august 2013.   Endret: 06. februar 2024

Nasjonale føringer for psykisk helsearbeid i England støtter et fokus på recovery. Gjennom strategidokumenter fastslås det at recovery er et eksplisitt mål, og fokuset er på menneskers liv heller enn symptomreduksjon.

Recovery_bad_health3

Fokus flyttes fra symptomer og sykdom til ressurser og muligheter (Foto: www.colourbox.com)

Fokus flyttes fra symptomer o...
REFOCUS
  • Et femårig forskninsprogram ved Institute of Psychiatry, King's College London. Finansiert av the National Institute of Health Researc.
  • Tar sikte på å bistå de lokalbaserte psykiske helsetjenestene for voksne i England med å jobbe recovery-orientert.
  • Gjennomfører blant annet en manualbasert intervensjon for innføring og gjennomføring av recovery i 30 team fra psykisk helsetjeneste med over 500 ansatte.
  • En forskningsstudie skal se på effektiviteten av REFOCUS-modellen. Det innhentes informasjon fra 15 tilfeldig valgte brukere fra hvert av de involverte teamene, og fra deres ansvarlige fagperson.
  • Her finner du nettsiden til REFOCUS-programmet.
Rethink
  • Storbritanniens største nasjonale medlemsorganisasjon innen psykisk helse.
  • Arbeider for å hjelpe alle som er rammet av psykisk sykdom med å få et bedre liv.
  • Gir håp og empowerment gjennom effektiv støtte og hjelp.
  • Arbeider for å skape bedre vilkår for mennesker med psykisk sykdom ved å bidra med kunnskap, viten og forståelse.
  • Her finner du nettsiden til Rehtink Mental Illness

Mer om

recovery verktøy england

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen