Recovery i England: Endring av lovfestede tjenester?

Recovery i England: Endring av lovfestede tjenester?

Publisert: 05. juni 2013.   Endret: 06. februar 2024

En engelsk forskningsartikkel fra 2012 viser at det fortsatt er en vei å gå før recovery er integrert som en naturlig del av tjenestene

Recovery_skrevet_på_gul_bakgrunn

I England er det politisk støtte for omstilling av helsetjenstene mot recoveryorientering. (illustrasjonsfoto: colourbox.com)

I England er det politisk st&...
ImROC
  • Et 3-årig program som er innitiert via et samarbeid mellom UK Departmen of Health, the NHS Contederation og The Centre for Mental Health.
  • Arbeidet utføres ved The Centre for Mental Health.
  • Fokus på systemendring innen psykiske helsetjenester på alle nivåer.
  • ImROC prosjektet skal i løpet av 2012-2013 produsere en serie med informasjonsmateriell som vil se på en rekke nøkkeleltema innen recovery. Du finner link til heftene her.
REFOCUS
  • Et femårig forskninsprogram ved Institute of Psychiatry, King's College London. Finansiert av the National Institute of Health Researc.
  • Tar sikte på å bistå de lokalbaserte psykiske helsetjenestene for voksne i England med å jobbe recovery-orientert.
  • Gjennomfører blant annet en manualbasert intervensjon for innføring og gjennomføring av recovery i 30 team fra psykisk helsetjeneste med over 500 ansatte.
  • En forskningsstudie skal se på effektiviteten av REFOCUS-modellen. Det innhentes informasjon fra 15 tilfeldig valgte brukere fra hvert av de involverte teamene, og fra deres ansvarlige fagperson.
  • Her finner du REFOCUS sine nettsider.
  • Her kan du laste ned heftet om REFOCUS-manualen.

Mer om

recovery øvrige.artikler england

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen