Skjema for egenvurdering av bedring

Skjema for egenvurdering av bedring

Publisert: 29. februar 2016.   Endret: 08. mars 2024

Det er et økende behov for verktøy som kan bidra til at den hjelpen folk mottar innenfor psykisk helse- og rustjenester er recoveryorientert. I et forskningsprosjekt i Helse Fonna har de oversatt Recovery Assessment Scale-revised (RAS-R) til norsk.

Egenvurdering_av_bedring

EGENVURDERING AV BEDRING: Mange etterspør recoveryorienterte kartleggings- og evalueringsverktøy. Recovery Assessment Scale (RAS-R) er nå tilgjengelig på norsk. (Ill. foto: www.colourbox.com)

EGENVURDERING AV BEDRING: Man...
Vi er svært interessert i å dele den oversatte utgaven av RAS med mange, og håper flest mulig får nytte av den i behandlings-, evaluerings- og forskingsarbeid, sier Eva Biringer. Foto: privat

Mer om

recovery verktøy pågående.forskningsprosjekter brukermedvirkning dokumentasjon.og.evaluering

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen