Divaen og doktoren sprer ringar i vatn

Divaen og doktoren sprer ringar i vatn

Nettverkssamling i Geiranger / Publisert: 26. mai 2016.   Endret: 12. januar 2022

En aktiv og meningsfylt hverdag for alle er tema når nærmere 180 personer samles i vakre Geiranger, til nettverkssamlingen «Ringar i Vatn» for psykisk helse- og rusfeltet i Møre og Romsdal.

Peder James og Angelica Kjos på Ringar i Vatn

"Divaen og doktoren" - Angelica Kjos bruker både ord og musikk når hun formidler egen recoveryhistorie og engasjement for musikkterapi som metode. Med seg hadde hun Peder James på gitar (foto: Irene Wormdahl, NAPHA)

"Divaen og doktoren"...
"Ringar i vatn"
  • Nettverkssamling for fagfeltene psykisk helse og rus i Møre og Romsdal.
  • Arrangeres av Fylkesmannen i Møre og Romsdal, i samarbeid med kompetansesenter for rusfeltet (KoRus Midt-Norge) og Nasjonalt senter for psykisk helsearbeid (NAPHA).
  • Deltakere er fagpersoner som arbeider med rus og psykisk helse i kommune, på NAV-kontor og i spesialisthelsetenesten, og representanter fra bruker- og  pårørandeorganisasjoner.
  • I tillegg til kunnskapsformidling er "møteplassen" en del av nettverkssamlingen. "Møteplassen" er et distriktsvis samlingspunkt mellom kommuner, DPS og TSB, hvor de har fokus på aktuelle lokale problemstillinger og nettverksbygging.
FILOSOFISK REFLEKSJON: "Møteplassen" fikk inspirasjon til grupperefleksjoner når Einar Øverenget innledet om menneskesyn og etikk. (Foto: Irene Wormdahl, NAPHA)

Mer om

møre.og.romsdal aktivitet.og.fritid bolig musikkterapi psykisk.helsearbeid.som.fag.og.praksisfelt nyheter arbeid.og.psykisk.helse behandling.i.psykisk.helsearbeid samhandling brukerplan housing.first kunnskapskilder.for.kommunene

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen