Viktig signal fra pasient- og brukerombudene

Viktig signal fra pasient- og brukerombudene

Publisert: 20. mars 2014

Helse- og omsorgstjenestene til pasienter med psykisk lidelse og rusavhengighet må styrkes, ifølge den felles årsmeldingen fra pasient- og brukerombudene i Norge i 2013.

Mange_telefonhenvendelser

MYE Å GJØRE: Pasient- og brukerombudene mottok over 14 400 saker i fjor. (Ill.foto: www.colourbox.com)

MYE Å GJØRE: Pasient- og bruk...
Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientene og brukernes behov, interesser og rettssikkerhet overfor spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten på disse tjenestene.

Det finnes pasient- og brukerombud i alle fylker.

Virksomheten til pasient- og brukerombudene er hjemlet i lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli 1999 kapittel 8.

Du kan ta kontakt med pasient- og brukerombudet hvis du:

  • ønsker råd og veiledning
  • ikke får oppfylt dine rettigheter som pasient, bruker eller pårørende
  • ikke er tilfreds med behandlingen du har fått
  • ikke vet hvor du skal henvende deg

Pasient- og brukerombudet kan:

  • gi deg informasjon om dine rettigheter
  • gi råd og veiledning hvis du mener du har krav på erstatning
  • bistå med å formulere og videreformidle spørsmål eller klager
  • være konfliktløser og bistå i dialog med tjenestestedene

Gratis:

Det er gratis å motta hjelp fra pasient- og brukerombudet.

Nettsider:

Du kan lese mer om Pasient- og brukerombudet på deres hjemmeside: http://www.pasientogbrukerombudet.no/

Mer om

faglig.kvalitet øvrige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen