Publisert: 08. oktober 2020.   Endret: 08. oktober 2020
Stig Herman Nygård, Helsedirektoratet

WEBINAR OM ERFARINGSKONSULENTROLLE OG ARBEIDSSITUASJON: Stig Herman Nygård fra Helsedirektoratet oppfordret arbeidsgivere til å ta ansvar og tenke langsiktig når de ansetter erfaringskonsulenter. (FOTO: Skjermdump fra webinaret. Nygård, for anledningen med San Franciscos ikoniske Golden Gate i bakgrunnen, broen utformet for å tåle tyngde og lyse opp i tåken.) 

-Erfaringskonsulentene bryter isen og går foran

-Erfaringskonsulentene bryter isen og går foran

Behovet for erfaringskonsulenter er økende, og det vil komme flere institusjoner og tjenester som vil ha kompetansen inn. Da er det viktig at arbeidsgivere gir rom for å utvikle rollen, sier seniorrådgiver fra Helsedirektoratet.

– Ryktet går om at dere fungerer godt. Pasientene og brukerne dere møter er veldig godt fornøyd med dere! sa Stig Herman Nygård, seniorrådgiver i Helsedirektoratet, til erfaringskonsulentene på et webinar for arbeidsgivere, ledere og erfaringskonsulenter om erfaringskonsulentenes arbeidssituasjon i dag 8. oktober, arrangert av Erfaringssentrum og NAPHA. 

Dette er en viktig grunn til at ansettelse av erfaringskompetanse etter hvert er kommet inn i kommunale og nasjonale planer. Behovet for erfaringskompetanse har endret seg mye de 10 siste årene. Flere ser hvilken påvirkning erfaringskonsulentene har på brukervennligheten.

Implementering tar tid

Selv om dette er på god vei inn i Norge, vil det ta tid å utvikle. Mye er fortsatt uklart om rollen og oppgavene erfaringskonsulentene skal ha.  

– Dere som kjenner ACT og FACT – modellene, vet at det første teamet startet i 2009. Det tok 10 års tid å implementere til det nivå og omfang vi har i dag.  Vi som sitter og har styring ute i landet må ta ta ansvar for å avklare roller og arbeidsforhold og styrke opplæringen. Her ligger det et ansvar både i kommunene, spesialisthelsetjenestene og hos helsemyndigheter, sa Nygård.

– Flere på systemnivå

Helsedirektoratet ønsker også at flere erfaringskonsulenter kommer inn på systemnivå.

- At erfaringskompetanse integreres på systemnivå betyr at planlegging og styring av tjenestene kan bli mer brukerrettet og dermed bedre tjenesten, sa Nygård.

Helsedirektoratet vil lære

– Helsedirektoratet er selv i en læringsprosess og har som et av prinsippene våre: Brukeren først, fortalte Nygård.  

Det betyr at direktoratet jobber med å inkludere brukerkompetanse i interne prosesser og i planlegging av ulike tiltak.

– Vi er i gang med å lage et normerende produkt om brukermedvirkning i helse- og omsorgstjenestene der brukerorganisasjoner blir tett på, sa han.    

Til arbeidsgiverne

– Det viktigste arbeidsgiverne kan ta med seg nå, er at de må skape rom for at erfaringskonsulentene kan få utvikle rollen sin. De må få prøve seg ut som person - og som konsulent.

Da er det viktig for arbeidsgiver å slippe til erfaringskonsulentene og utvikle rollen sammen.

– Vi ser at der det er rigide former, blir det vanskeligere å finne rollen sin sammen med de andre ansatte.  

Ansettelse er langsiktig

Det er langsiktighet i det å ansette en erfaringskonsulent

– Når du ansetter, gjør du ikke det for noen måneder, men for noen år. Det tar tid å utvikle en ny bruker kultur, et samarbeid og få til noe, sier Nygård.

Ta ansvar for finansiering

Nygård oppfordrer kommunene til å benytte tilskuddsordningene som finnes, men også sette av egne midler til erfaringskompetanse.

– Tilskuddene er ikke evige, de trappes ned over år, så arbeidsgiver må etter hvert ta ansvar for finansieringen, sier han.

 

Kommenter:

Mer om

erfaringskonsulenter nyheter webinar

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen