Første doktorgradsstudie på brukerstyrte sengeplasser

Første doktorgradsstudie på brukerstyrte sengeplasser

Publisert: 15. november 2017.   Endret: 15. november 2017

- Brukerne mestrer og kjenner selv når de trenger hjelp, sier forsker Inger Elise Opheim Moljord. I sin doktorgradsavhandling ved NTNU har hun sett på effekten av brukerstyrte sengeplasser.

Brukerstyrte sengeplasser COLOURBOX27973946

BRUKERSTYRTE PLASSER VERSUS ORDINÆRE INNLEGGELSER: De som hadde brukerstyrt plass hadde flere innleggelser i DPS, men antallet innleggelsesdager i DPS var det samme. Det ser ut til at pasientene som hadde brukerstyrt plass ønsket hyppigere, men kortere innleggelser i DPS sammenlignet med de som fikk vanlig behandling.

BRUKERSTYRTE PLASSER VERSUS O...
Doktoravhandling:

Inger Elise Opheim Moljords doktorgradsavhandling «Effects of a Self-referral to Inpatient Treatment Program in Mental Health», tar for seg brukerstyrte sengeplasser ved DPS i Midt-Norge. Oppgave er levert ved Institutt for psykisk helse ved NTNU, sommeren 2017.

Om brukerstyrte sengeplasser

Mange av DPSene i Norge tilbyr brukerstyrte innleggelser som et ledd i å utvikle et hjelpetilbud som er mer tilpasset brukernes behov. Brukerstyrt plass ga pasientene rett til å legge seg selv inn ved rehabiliteringsenheten inntil fem dager. Tanken med de brukerstyrte plassene er at pasienten selv har mest erfaring med egen lidelse og egne behov, og at et opphold på brukerstyrt plass kan bidra til raskere bedring.

Inger Elise Opheim Moljord har skrevet doktorgradsavhandling «Effects of a Self-referral to Inpatient Treatment Program in Mental Health».

Mer om

brukermedvirkning brukere.med.omfattende.tjenestebehov behandling.i.psykisk.helsearbeid nyheter doktorgradsavhandlinger

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen