På samarbeids-visitt hos NAPHA

På samarbeids-visitt hos NAPHA

Publisert: 18. oktober 2011.   Endret: 09. januar 2021

-NAPHA er viktig for oss for å nå ut til psykisk helse- og rusfeltet i kommunene, sier Siw Bratli fra Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS).

F.v. Gretha Evensen, Siw Bratli og Turid Møller Olsø

GJENSIDIG NYTTE: -Ved å samarbeide vil vi få gjensidig nytte av å kunne bruke hverandres nettverk og kunnskap, mener Siw Bratli (midten) i Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS), Gretha Evensen (t.v.) og Turid Møller Olsø (begge NAPHA). Foto: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

GJENSIDIG NYTTE: -Ved å...
KOMPETANSE-SAMARBEID
  • Siw Bratli fra Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er på besøk hos NAPHA i tre dager
  • Målet er å etablere et samarbeid mellom NAPHA og NK LMS. 
  • Bratli har ansvar for psykisk helse og rusarbeidet til NK LMS. Hun har også jobbet mye med barn som pårørende, og var leder for opprettelsen av prosjektet Styrket mestring i livet (SMIL).
  • NK LMS har 10 ansatte
  • Deres hovedmålgruppe er de 67 lærings- og mestringssentrene i Norge

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen