Politiets og helsevesenets ansvar avklares

Politiets og helsevesenets ansvar avklares

Publisert: 04. oktober 2012

Et nyrevidert rundskriv skal klargjøre ansvars- og oppgavefordelingen mellom helsetjenesten og politiet i forhold til personer med psykiske lidelser.

853399 politi
IKKE REN TRANSPORT: En nyrevidert retningslinje slår blant annet fast at politiet ikke skal benyttes kun som transporttjeneste for mennesker med psykiske lidelser, og at anmodning om bistand ikke kan være begrunnet i ressursmangel i helsetjenesten. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com.
IKKE REN TRANSPORT: En nyrevi...

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen