Oppnår stabil bosituasjon for tunge brukere

Oppnår stabil bosituasjon for tunge brukere

Publisert: 07. november 2012.   Endret: 18. januar 2024

25 brukere med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer i Alna bydel i Oslo klarer å bo i egen bolig, takket være at bydelen har et eget oppsøkende team som er tilgjengelig alle dager i året.

Gry Øien (t.v.) og Nils Ørnhoft

JOBBER OPPSØKENDE: For tiden følger fagleder Gry Øien, miljøterapeut Nils Ørnhoft og fire andre ansatte opp 25 personer med psykiske lidelser og rusproblemer i deres egne boliger. FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

JOBBER OPPSØKENDE: For...
FAKTA
  • Seks ansatte i Oppfølgingstjenesten i bydel Alna i Oslo hjelper 25 brukere med psykiske lidelser og rusproblemer til å bo i egen bolig.
  • Tjenesten har en turnusordning som sikrer at den er tilgjengelig for både brukere og pårørende alle dager i året.
  • Tjenesten hjelper til både med praktiske ting i boligen, holde orden på økonomi, og miljøterapeutiske tiltak, sosial trening og eksponeringsterapi.
GOD ERFARING MED SELVSTENDIGE BOLIGER: Enhetsleder for psykisk helsearbeid i Alna bydel i Oslo, Solveig Røthe.

Mer om

nyheter oslo

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen