Ikke glem pårørende

Ikke glem pårørende

Publisert: 06. desember 2012

Helsepersonells forhold til pårørende var tema på et seminar som NAPHA arrangerte i Trondheim 6. desember.

Kari Bøckmann, psykologspesialist
SETTER PÅRØRENDE PÅ KARTET: -Fra midten av åttitallet har vi visst at systematisk involvering av pårørende er viktig når man skal behandle pasienter med psykiske lidelser. Hvorfor er det da så vanskelig å få det til, spør Kari Bøckmann. (FOTO: Anne K. Rønning)
SETTER PÅRØRENDE PÅ KARTET: -...
Dette mener myndighetene
 • Det er et klart mål å involvere brukerne i utformingen og gjennomføringen av helsehjelpen.
 • Brukerne og deres pårørende er eksperter på egen situasjon og egen mestring.
 • Pårørende er en sentral støttespiller for helsetjenesten.
 • Helsepersonell skal legge til rette for at pårørende kan klare å utføre sine omsorgsoppgaver
 • Pårørendes kunnskaper og erfaringer skal etterspørres og anerkjennes av helsepersonell
 • De pårørendes situasjon må kartlegges og legges til grunn ved vurdering av offentlige tiltak
 • Helsepersonell har et særlig ansvar for å ha fokus på situasjonen til barn som er pårørende
 • Pårørende er en ressurs
 • Helsepersonell skal se at pårørende kan ha behov for hjelpetiltak for egen del

KILDE: Kari Bøckmann

Systematisk involvering av pårørende vil kunne føre til:
 • Bedre sosial fungering
 • Redusere faren for tilbakefall
 • Gjøre det lettere å komme i arbeid for den som er syk
 • Færre symptomer
 • Gi økt tilfredshet hos pasient
 • Økt mestring og redusert stress hos pårørende
 • Bedre tilpasning til sykdom
 • Atferd som fremmer tilfriskning og funksjonsforbedring
 • Bedre mestring av kroniske smerter
 • Kortere liggetid på intensivavdeling
 • Redusert opplevelse av belastning

KILDE: Kari Bøckmann

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen