-Sett brukeren som nummer én

-Sett brukeren som nummer én

Publisert: 18. april 2013

-Tjenestene har nå et større ansvar for å ta pasientene med på råd i behandling og oppfølging, sier Thomas Kulbrandstad fra Nasjonal kompetansetjeneste ROP. I Tromsø 18. april presenterte han nasjonale retningslinjer for behandling av samtidig rus- og psykiske lidelser.

Thomas Kulbrandstad
FELLES ANSVAR: -ROP-retningslinjen implementeres ikke av seg selv, og det er et felles ansvar fra alle hold, både for Helsedirektoratet, ulike kompetansesenter og alle aktører fra fagfeltene å finne gode måter å tilrettelegge for at disse retningslinjene kan bli implementert i praksis, sa Thomas Kulbrandstad under et seminar om rus og psykiske lidelser 18. april. FOTO: Solrun Steffensen/NAPHA.
FELLES ANSVAR: -ROP-retningsl...
RUS OG PSYKISK LIDELSE
  • 30 til 50 prosent av dem som blir akuttinnlagt med psykiske lidelser i psykisk helsevern tilhører denne gruppen.
  • En av fire bostedsløse har ROP- lidelse, og minst 4000 personer har behov for ekstra innsats for at tjenestene skal nå fram til dem og gjøre nytte.
  • Personer med ROP- lidelser har god mulighet til bedring av både symptomer og livskvalitet dersom begge lidelsene utredes og behandles på en koordinert måte.
  • I mars 2012 ga Helsedirektoratet ut en ny nasjonal retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig rus- og psykisk lidelse.
  • Retningslinjen skal være bidra til at pasienter og pårørende for optimal utredning og behandlingstilbud. Brukerne vil med retningslinjen også kunne være i stand til å ha forventninger og stille krav til tjenestene.
  • Retningslinjen er ikke rettslig bindende, men skal være faglig normerende.
Forum for rus og psykisk helse i Troms
  • Ettablert av Fylkesmannen i Troms, og består av 24 kommuner, NAPHA, KoRus-Nord og brukerorganisasjoner som bl.a. Marborg og RIO i Tromsø.
  • Forumet arrangerer fagdager ut fra deltakernes ønsker.
  • 18. april var psykiske lidelser og rusproblemer tema, gjennom ROP-retningslinjen.
  • Politiet og spesialisthelsetjenesten deltok også.
SNAKKET OM RUS OG PSYKISK LIDELSE: Thomas Kulbrandstad, faglig rådgiver i Nasjonal kompetansetjeneste ROP.

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen