– Nav bedre enn sitt rykte

– Nav bedre enn sitt rykte

Publisert: 27. juni 2013

– Det er en tendens til at Nav og helseetaten driver gjensidig demonisering av hverandre. Dette ønsker vi å motvirke, sier Erik Falkum til bladet Psykisk helse. Han er en av forfatterne bak den nye boka ”Se mulighetene – arbeidsliv og psykisk helse”.

ERik Falkum
HÅP: -Tallet på dem som står utenfor arbeidslivet, kunne vært langt lavere enn i dag hvis de ulike tjenestene visste mer om hverandre og samarbeidet bedre, mener professor i psykiatri, Erik Falkum. FOTO: Janne Lindgren.
HÅP: -Tallet på dem som står ...
NY BOK: Se mulighetene - arbeidsliv og psykisk helse
  • I Norge står nesten 700 000 personer i yrkesaktiv alder helt eller delvis utenfor arbeidslivet.
  • Personer med psykiske helseproblemer utgjør en stor og økende andel av disse, og mange av dem har et sterkt ønske om å være i jobb.
  • I den nye boka  ”Se mulighetene – arbeidsliv og psykisk helse” kommer psykologspesialist Torkil Berge og psykiatriprofessor Erik Falkum med sine tanker om hvordan trenden kan snus.

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen