Dette sier forskningen om kognitiv miljøterapi

Dette sier forskningen om kognitiv miljøterapi

Publisert: 09. september 2013.   Endret: 12. desember 2017

En fersk gjennomgang av forskning rundt kognitiv miljøterapi tyder på at brukeres og tjenesteyteres erfaringer stort sett er positive. Men klare konklusjoner kan ikke trekkes.

Marit Solbjør

LANSERTE RAPPORT: Forsker Marit Solbjør lanserte rapporten "Kognitiv miljøterapi - forskningsbasert kunnskapssammenstilling" i Drammen 9. september. FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

LANSERTE RAPPORT: Forsker Mar...
Ny rapport
Dette er kognitiv miljøterapi
  • En behandlingsstrategi hvor brukerne systematisk trenes i sosiale ferdigheter, slik at de får mulighet til å finne alternativer til uhensiktsmessige reaksjonsmønstre og utvikle nye ferdigheter.
  • Atferdseksperimenter, ferdighetstrening, psykoedukasjon og ulike kognitive teknikker er viktige ingredienser.
  • Behandlingsmiljøet preges av respekt og likeverdig samarbeid mellom behandler(e) og bruker.

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen