Lang kø for psykomotorisk fysioterapi

Lang kø for psykomotorisk fysioterapi

Publisert: 07. november 2013

Psykomotoriske fysioterapeuter hjelper personer med psykiske helseplager via kroppen, men det tar ofte lang tid å få time. Det er ikke uvanlig med ventelister på over ett år.

gro marit hellesø
-VI ER FOR FÅ: Psykomotoriker Gro Marit Hellesø forteller om en hverdag der man slett ikke får til å hjelpe alle som trenger det. (FOTO: Dagrun Lindvåg.)
-VI ER FOR FÅ: Psykomotoriker...
Fysioterapi og psykiske lidelser
  • Det er rundt 425 psykomotoriske fysioterapeuter i Norge.
  • Den psykomotoriske fysioterapeuten er kvalifisert til å arbeide med mennesker som har ulike former for kroppslige og psykiske lidelser med ulik alvorlighetsgrad. Eksempler på plager: Anspenthet, spiseforstyrrelser, angst, depresjon og schizofreni.
  • Mens den tradisjonelle fysioterapiutdanningen gir en bachelorgrad, ligger denne videreutdanningen på masternivå.

Kilde: www.fysio.no

Her jobber psykomotorikeren:
  • Kommunehelsetjenesten. (Kommunale stillinger, psykiatriske dagsentra og ved private institutter.)
  • Privat praksis - både i og utenfor kommunehelsetjenesten.
  • Psykisk helsevern. (Psykiatriske avdelinger, institusjoner og sykehus, poliklinikker, barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger og distriktpsykiatriske senter.)
  • Somatiske sykehus. (Blant annet i smerteklinikker, nevrologiske avdelinger, rehabilitering, fysikalsk medisin og i kreftomsorg.)

Kilde: www.fysio.no

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen