Å regulere trykket kan forebygge sykdom

Å regulere trykket kan forebygge sykdom

Publisert: 02. januar 2014.   Endret: 30. mars 2017

-Mange personer går rundt med et høyt indre følelsestrykk. Får man ikke regulert spenningen, kan det resultere i ulike plager og sykdommer, sier psykomotorisk fysioterapeut Bente Stangnes Holmquist.

Bente Stangnes Holmquist IMG_39772

SETTER SEG I KROPPEN: -Vi kan bidra med en forståelse av hvordan livshistorien setter seg i kroppen og gir ulike symptomer - fysisk, psykisk eller via det autonome nervesystemet, sier psykomotorisk fysioterapeut Bente Stangnes Holmquist (t.h.). FOTO: Anne Kristiansen Rønning/NAPHA.

SETTER SEG I KROPPEN: -Vi kan...
Bente Stangnes Holmquist

•    Psykomotorisk fysioterapeut ved Psykomotorisk senter i Trondheim.
•    Har åtte års erfaring fra DPS, jobber nå på driftstilskudd fra kommunen.
•    Om lag halvparten av pasientene hennes er henvist fra psykiatrien, mens resten er henvist fra andre avdelinger ved St. Olavs hospital eller fastlege.  

Psykomotorisk fysioterapi

•    Retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstandene i kroppen.
•    Livsbelastninger, stress, traumatiske opplevelser og vedvarende belastninger virker inn på vår kropp og kroppsopplevelse.
•    Pust og spenningstilstand i muskulatur endrer seg i forhold til hvordan vi har det med oss selv.
•    Vedvarende spenningsmønster kan låse seg over lengre tid og gi smertetilstander i muskel, skjelett og sener.
•    Psykomotorisk fysioterapi har som mål å være hjelp til selvhjelp.
Kilde: Norske Fysioterapeuters Forbund (NFF).

Mer om

nyheter kropp.i.psykiskhelsearbeid

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen