Statsministeren besøkte Individuell Jobbstøtte-bedrift

Statsministeren besøkte Individuell Jobbstøtte-bedrift

Publisert: 15. januar 2014.   Endret: 08. september 2015

Statsminister Erna Solberg besøkte i går Meny Tårnåsen i Oppegård kommune, som har ansatt en deltaker i et prosjekt som jobber for å skaffe ordinært arbeid til mennesker med psykiske helseproblemer.

Erna Solberg besøker Meny Tårnåsen

STATSMINISTEREN PÅ BESØK: Erna Solberg på besøk hos Meny Tårnåsen i Oppegård, som deltar i et prosjekt kalt «Individuell jobbstøtte», der målet er å hjelpe mennesker med psykiske helseproblemer ut i ordinært arbeid. FOTO: Jan Walbeck/Oppegård kommune.

STATSMINISTEREN PÅ BESØK: Ern...
INDIVIDUELL JOBBSTØTTE - IPS
  • I Norge er det fremdeles vanlig å tenke at personer med alvorlige diagnoser må bli helt friske før de kan jobbe, eller at de bare kan jobbe i attføringsbedrifter eller andre skjermede tiltak.
  • Individuell Jobbstøtte, også kjent som IPS, snur alt på hodet, og fokuserer på å få personene i ordinær jobb først, og deretter legge opp behandling, bistand og oppfølging rundt hva som kreves for å mestre jobben, og klare å beholde den.
JOBBSPESIALIST i IPS Akershus, Erik Hannestad. FOTO: Privat.

Mer om

nyheter individuell.jobbstøtte.(ips)

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen