-Ungdom for impulsive på nett

-Ungdom for impulsive på nett

Publisert: 20. august 2014

Dårlig impulskontroll og mobbing på nett blant unge kan forebygges, sier Jens Nærbø, fra Universitet i Agder, som også har forsket på konfliktrådets rolle i slike saker.

jens nærbøe uia

HA ØYNENE ÅPNE: Voksenpersoner, lærere og helsepersonell kan gjøre en stor forskjell for unge som sliter med negativ nettbruk. - Vær observant, råder forsker Jens Kristian Nærbøe fra UiA.

HA ØYNENE ÅPNE: Voksenpersone...
Forskning ved Universitetet i Agder (UiA)

 

Forebygg psykiske lidelser som kommer av nettbruk
  • Følg opp de unge. Ser du endringer i livet deres? Er de mer lei seg? Endret stemningsleie? Vær oppmerksom på at det kan ha med sosiale medier å gjøre.
  • Snakk om det. Driv moralsk resonnering, snakk om rett og galt, uten å moralisere. For da taper du.
  • Barn og unge bør trene på moralsk resonnering, sinnekontroll og sosiale ferdigheter. Det bør helst skje i grupper sammen med andre ungdommer, for eksempel på skolen.

KILDE: Jens Nærbøe

Pågående forskning om sosiale medier i regi av Nærbøe
  • Bilder som kommunikasjonsform på sosiale medier. Forventet publisering i 2015.
  • Unge jenters erfaringer med aggresjon, trakassering og mobbing på sosiale medier på nett - både som utøver og som utsatt. Forventet publisering i 2015.

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen