Housing First: Bolig på brukers premisser

Housing First: Bolig på brukers premisser

Publisert: 27. oktober 2014.   Endret: 09. september 2015

Housing First er en metode fra USA for varig bosetting av bostedsløse, som nå prøves ut i Norge. 22. oktober arrangerte det nasjonale nettverket for Housing First i Norge en erfaringskonferanse om temaet.

Marcus Knutagård

DELTE SVENSKE ERFARINGER: Marcus Knutagård delte sine erfaringer fra Sverige, til inspirasjon for de 14 norske kommunene som er i gang med å bosette hjemløse på en helt annen måte. FOTO: Siri Bjaarstad/NAPHA.

DELTE SVENSKE ERFARINGER: Mar...
HOUSING FIRST
 • Metode for varig bosetting av bostedsløse med rusavhengighet og / eller psykiske helseproblemer
 • Har gode resultater i USA
 • Bolig er en grunnleggende menneskerettighet
 • Alle skal møtes med varme og medmenneskelighet
 • Hjelp så lenge det trengs
 • Boliger skal ligge i vanlige bomiljø
 • Bolig og tjenester skal være separate fra hverandre
 • Valgfrihet og selvbestemmelsesrett
 • Arbeidet orienteres mot å komme seg
 • Jobbe med skadereduksjon
HOUSING FIRST I NORGE
 • 14 kommuner er helt eller delvis i gang
 • Finansiering gjennom Husbanken og Helsedirektoratet
 • Høgskolen i Buskerud og Vestfold evaluerer prosjektet i Drammen
 • NAPHA er i dialog med alle prosjektene

Mer om

nyheter housing.first

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen