Siri Bjaarstad

Siri Bjaarstad

Faglig rådgiver
NAPHA
Epost: siri.bjaarstad@napha.no
Telefon: 95 92 90 69

Jeg er utdannet samfunnsgeograf med spesialisering innen feltet ungdom, identitet og stedsforståelser. De siste fire årene før jeg begynte i NAPHA jobbet jeg med arbeid og psykisk helse, og dette er et tema jeg brenner sterkt for. Jeg har fulgt opp mennesker med psykisk helseproblematikk som ønsker seg ut i jobb, og jeg har sett hvor stor betydning arbeid har. Det er viktig for den enkelte, men også for arbeidslivet og for samfunnet som helhet. Jeg har sett av samarbeid på tvers av NAV, kommune og helsesektor gir resultater, og at nye samarbeidsformer skaper kompetanseoverføring og læring.

I NAPHA ønsker jeg å bidra til et økt fokus på arbeid og psykisk helse, og til gode kunnskapsnettverkt som skaper bedre tjenester for den enkelte. Jeg har stor tro på et ressursfokus , og at alle mennesker har viktig kompetanse som kan nyttiggjøres med den rette hjelpa.

Artikler fra Siri Bjaarstad på Napha.no:

Arbeid og behandling hånd i hånd
Kom tilbake i jobb
Åpnet nytt treffsted
Hotell i særklasse
Tryggere og mer tålmodige
-Studier før jobb også viktig for mange
Nytt nettverk skal lytte systematisk til brukerne
Bygger drømmehuset på erfaring
Ny festival for alle som har møtt motbakker
Grønn omsorg fra deltager og tilbyderes perspektiv
Sjenerøse velferdsgoder svekker ikke arbeidsmotivasjonen
Fit 4 Work - ut i jobb i Nederland
Unges fortellinger om å stå på utsiden av skole og arbeidsliv
Arbeidsgiverlos - positiv støtte til arbeidsgivere
Hvis du tror du er gal, tro om igjen!
Kognitiv miljøterapi - om å skape et behandlingsmiljø i likeverdig samarbeid
Forventninger om jobb er viktigere enn symptomtrykk
Jobben som holdepunkt i livet
Housing First i Norge - muligheter og hindringer
-Det handler om å tenne en gnist
Jobb viktigere enn psykolog
Vil vite at hjelpen hjelper
Lot masken falle fra teaterscenen
Fikk bedre livskvalitet og jobb gjennom kvinnegruppe
Kunst , kreativitet og flyt - som medisin uten bivirkninger!
Kurs og opplæring i Individuell jobbstøtte (IPS)
Ny suksess for camp Bragdøya
Bruker live-TV og chat for å nå ut til unge som trenger noen å prate med
Kobler arbeidsgivere og jobbsøkere fra hjemmekontoret
Likemann er også jobbkonsulent
Et hus for alle
-Endelig kan jeg si «ha det» til NAV!
Energiverket - et aktivitetstilbud med kvalitet og deltagelse
Bygger drømmehuset på erfaring
Snakker om det vanskelige
Hjelper unge ut i jobb
Hotell i særklasse
Frisk av å jobbe
På lag med Turistforeningen for bedre psykisk helse
Ut i ordinært arbeid - IPS i Vestfold
Jobbhuset - en vei inn i arbeidslivet
IPS-pilotene i Norge
Tett oppfølging i NAV får folk i jobb
Sammen om bedre tjenester