Likemann er også jobbkonsulent

Likemann er også jobbkonsulent

Publisert: 10. mars 2015.   Endret: 05. januar 2024

I Søgne har kommunen, NAV, frivillig sektor og næringslivet inngått partnerskap for å gi flere unge mulighet til å få ordinær jobb. Agderforskning evaluerer prosjektet.

likemenn

ENGASJERTE: Likemenn fra A-larm skal bidra til å skaffe unge jobb. F. v.: Bjørn M. Berg, Linda C. R. Råstad, Karina J. Føreland, Jan Ivar Ekberg, Ingunn Kvamme og Mona Michalsen. (Foto: Irene Wormdahl / NAPHA).

 

ENGASJERTE: Likemenn fra A-la...
Samarbeid for fremtiden
  • Treårig pilotprosjekt i Søgne på Sørlandet for å øke arbeidsinkludering av unge med rusproblemer og / eller psykisk helseutfordringer.
  • Samarbeid mellom frivillig sektor, kommune, næringsliv og forskning
  • Søgne kommune, NAV, A-larm, Søgne Hanelsforening og Agderforskning har signert en samarbeidsavtale
  • For mer informasjon, kontakt prosjektkoordinator Jan Ivar Ekberg (janivar@a-larm.no)

Mer om

arbeid.og.psykisk.helse brukerkunnskap empowerment praksiseksempler kristiansand agder

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen