Hotell i særklasse

Hotell i særklasse

Publisert: 30. oktober 2014.   Endret: 05. januar 2024

Klosterhagen hotell i Bergen har i følge ryktene ekstraordinær service, fantastisk mat og nydelig beliggenhet. Men best av alt: Hotellet gir håp, trygghet og mulighet til ordinær jobb for 15 mennesker som vet hva det vil si å ha det vanskelig.

Klosterhagen hotell

UTENOM DET VANLIGE: Ett av de hvite husene på Nordnes i Bergen rommer et hotell utenom det vanlige. FOTO: Siri Bjaarstad / NAPHA

UTENOM DET VANLIGE: Ett av de...
KLOSTERHAGEN HOTELL
 • Arbeidstrening i en servicebedrift
 • Samarbeid mellom ALF As (Senter for arbeidslivsforberedelse) og NAV
 • En del av kvalifiseringsprogrammet
 • Godkjent lærebedrift for kokkefaget
 • Åpnet 2011
 • 6 ansatte og 15 deltagere
 • Har fått midler fra Helsedirektoratet
WAPR Norge
 • WAPR (The World Association for Psykosocial rehabilitation)
 • Arrangerte i samarbeid med Tverrfaglig forum konferansen Arbeid, psykisk helse og sosial deltakelse i Bergen 23. mai.
 • Mål om å bidra til bedre livskvalitet og levekår for mennesker med psykiske helseproblemer.
 • Opptatt av bruker- og pårørende deltakelse
 • Ønsker å bidra til kompetanseutvikling og forskning
 • Recovery står sentralt

BENTE KUVEN OSLAND, prosjektleder for Klosterhagen hotell. FOTO: Siri Bjaarstad / NAPHA

Mer om

arbeid.og.psykisk.helse recovery praksiseksempler bergen vestland

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen