Arbeidsgiverlos - positiv støtte til arbeidsgivere

Arbeidsgiverlos - positiv støtte til arbeidsgivere

Publisert: 29. november 2013.   Endret: 25. september 2017

En evaluering gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet viser at arbeidsgivere som samarbeider med arbeidsgiverlosene får økt kunnskap om psykisk helse.

arbeidsgiverlos

VERDIFULL KUNNSKAP: Arbeidsgiverlosene bidrar med dialogbaserte veiledningskompetanse og ekspertkunnskap på psykisk helse (ill.foto: www.colourbox.com)

VERDIFULL KUNNSKAP: Arbeidsgi...
Arbeidsgiverlos
  • Forsøksordning som startet opp mot slutten av 2008, som en del av Nasjonal Strategiplan for arbeid og psykisk helse (2008-2012)
  • Etablert i syv fylker; Vest-Agder, Vestfold, Aust-Agder, Nord-Trøndelag, Telemark og Troms
  • Losene er ansatt ved NAV Arbeidslivssentre
  • Har særskilt kompetanse på arbeid og psykisk helse
  • Skal være en støtte til arbeidsgivere, der målet er å hindre medarbeidere i å falle ut av arbeid, og å inkludere nye medarbeidere.
  • Erfaringene har vært gode, og regjeringen ønsker nå å spre tilbudet til arbeidslivet i hele landet, gjennom at det opprettes en nasjonal veileder

Mer om

arbeid.og.psykisk.helse inkludering evalueringer helsefremming.og.forebygging folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen