Housing First i Norge - muligheter og hindringer

Housing First i Norge - muligheter og hindringer

Publisert: 21. januar 2015

Det er gode muligheter for å implementere Housing First i Norge. Dette er konklusjonen i en rapport Rambøll har gjennomført på oppdrag fra Husbanken.

Housing First Rambøll

AKTUELT: Samhandlingsreformen trekkes frem som en mulig styrke for innføring av Housing First. (Ill.foto: www.colourbox.com.)

AKTUELT: Samhandlingsreformen...
Housing First
  • Metode for varig bosetting av bostedsløse med rusavhengighet og / eller psykiske helseproblemer
  • Har gode resultater i USA
  • Bolig er en grunnleggende menneskerettighet
  • Alle skal møtes med varme og medmenneskelighet
  • Hjelp så lenge det trengs
  • Boliger skal ligge i vanlige bomiljø
  • Bolig og tjenester skal være separate fra hverandre
  • Valgfrihet og selvbestemmelsesrett
  • Arbeidet orienteres mot å komme seg
  • Jobbe med skadereduksjon

Mer om

housing.first bolig recovery organisering.av.tjenester prosjektrapporter act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen