Hjelper unge ut i jobb

Hjelper unge ut i jobb

Publisert: 02. oktober 2013.   Endret: 05. januar 2024

- Pasientene våre vil ikke ut i skjermede tiltak og praksisplasser, de vil ut i vanlige jobber som gir dem inntekt, sier prosjektleder for JobbResept i Stavanger, Lena Heitmann. Tilbudet leverer ifølge NAV toppresultater.

14

FORESKRIVER ARBEID OG SKOLE: F.v. Lena Heitmann (prosjektleder), Irene Grini (prosjektmedarbeider) og Lene Fjelde Øye (prosjektmedarbeider) mener at jobb og utdanning er helsefremmende. (Foto: Siri Bjaarstad)

FORESKRIVER ARBEID OG SKOLE: ...
JobbResept
 • HVA: Avdeling unge voksne (AUV), psykiatrisk divisjon ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) har gjennom seks år samarbeidet med NAV Rogaland om arbeidsrehabilitering som en del av behandlingen for unge pasienter med alvorlige psykiske lidelser. Noen har i tillegg alvorlig rusavhengighet. Tiltaket heter JobbResept, og modellen er utviklet i Stavanger.
 • HVEM: Målgruppen er unge voksne mellom 18 og 30 år. I noen tilfeller tar man også inn 15-åringer. Opplegget er da relatert til skole og utdanning.
 • MÅL: Et av målene med JobbResept er å korte ned på behandlingstiden i spesialisthelsetjenesten gjennom en mer aktiv tilbakeføring til arbeid eller skole.
 • RESSURSER: Fem hele stillinger. Tre prosjektstillinger, to fast ansatte på sykehuset.
 • RESULTAT: I 2012 kom 62 prosent av deltakerne ut i ordinært arbeidsliv eller i skole.
 • UTVIDER TILBUDET: JobbResept finnes nå også i Haugesund. Haugalandet og Karmøy distriktspsykiatriske senter (DPS) signerte en samarbeidsavtale med NAV i november 2012, og startet opp prosjektet i februar 2013.
Inspirasjonshefte om arbeid og psykisk helse
 • Denne reportasjen finner du også i heftet "Arbeid og psykisk helse - fem gode eksempler" (2013).
 • NAPHA presenterer i heftet fem forskjellige tilbud som viser godt samarbeid mellom NAV, helsetjenestene og arbeidsgivere, der målet er å inkludere flere med psykiske helseproblemer i det ordinære arbeidslivet.
 • Heftet inneholder også relevant fagstoff, og nyttige tips.
 • Målet med heftet er å inspirere både fagfolk, brukere og arbeidsgivere.
 • Les mer om heftet her
BYGGER BRO MELLOM NAV OG HELSETJENESTENE: F.v Lena Heitmann (prosjektleder for JobbResept), Irene Grini (prosjektmedarbeider)og Kjell Ramsvik (fylkeskoordinator for arbeid og psykisk helse i NAV Rogaland) opplever at de bygger bro mellom tjenestene. -Når vi blir kjent med hverandres jobber, kan vi nærme oss hverandre, sier Ramsvik.(Foto: Siri Bjaarstad)

Mer om

arbeid.og.psykisk.helse recovery praksiseksempler individuell.jobbstøtte.(ips) stavanger rogaland spesialisthelsetjenesten

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen