Energiverket - et aktivitetstilbud med kvalitet og deltagelse

Energiverket - et aktivitetstilbud med kvalitet og deltagelse

Publisert: 20. februar 2014.   Endret: 05. januar 2024

I Kristiansand finnes et aktivitetstilbud som gir mennesker med psykiske helseutfordringer og/eller rusproblemer muligheter for et aktivt og sosialt liv.

kafeen

Yngvar, Henrik og Grethe Ann jobber på Kafe Påfyll. (FOTO: Siri Bjaarstad / NAPHA)

Yngvar, Henrik og Grethe Ann ...
Energiverket
  • Aktivitetstilbud i Kristiansand kommune
  • Samarbeid mellom flere sektorerer i kommunen og frivillige organisasjoner
  • Tilbyr et stort mangfold av aktiviteter til mennesker med psykiske helseproblemer og/ eller rusproblematikk
  • Faglig forankret i Revocery-tenkning
  • Åpent for alle, det trengs ingen henvisning for å komme på Energiverket

Badegruppa "to tag" i aksjon

Avdelingsleder Leif Roar Kalleberg på Energiverket

Mer om

rusproblem.og.psykisk.lidelse aktivitet.og.fritid salutogenese recovery praksiseksempler kristiansand energiverket

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen