Kognitiv miljøterapi - om å skape et behandlingsmiljø i likeverdig samarbeid

Kognitiv miljøterapi - om å skape et behandlingsmiljø i likeverdig samarbeid

Publisert: 12. november 2014

En dansk bok beskriver hvordan et miljø preget av kognitiv tilnærming kan skapes, og hvordan tverrfaglige behandlingsteam kan bruke tankegangen i behandling.

COLOURBOX547402

HVERDAG: Miljøpersonalet bidrar med kognitiv terapi i hverdagssituasjoner. (Illustrasjonsfoto: colourbox.com)

HVERDAG: Miljøpersonalet bidr...
Kognitiv miljøterapi - at skabe et behandlingsmiljø i ligeverdigt samarbejde
  • Bok om kognitiv terapi brukt i miljøet der pasienten oppholder seg
  • Skrevet av en gruppe danske psykologer, psykiatere og sykepleiere
  • Kom for første gang ut i 2001, andre utgave i 2012
  • Er skrevet til alle som er involvert i miljøterapi og som er interessert i kognitiv terapi
  • Det følger med to manualer til boka, en til pasientene, og en til personalet
  • Kan bestilles her

Mer om

kognitiv.miljøterapi behandling.i.psykisk.helsearbeid empowerment brukermedvirkning faglitteratur

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen