Kognitiv miljøterapi i kommunal bolig

Kognitiv miljøterapi i kommunal bolig

Publisert: 06. november 2013

En norsk studie viser at kognitiv miljøterapi kan bedre tjenestene i bemannede bofellesskap og styrke samhandlingen mellom kommune og spesialisthelsetjeneste.

5467662 steiner
OPPLÆRINGEN: Ga de ansatte mer tillit til egen kompetanse og større trygghet på seg selv som team.
OPPLÆRINGEN: Ga de ansatte me...

Mer om

kognitiv.miljøterapi bolig brukere.med.omfattende.tjenestebehov samhandling faglitteratur

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen