Forventninger om jobb er viktigere enn symptomtrykk

Forventninger om jobb er viktigere enn symptomtrykk

Publisert: 20. august 2014.   Endret: 15. mars 2016

Nyere forskning fra Uni Research Helse viser at forventninger om å være i jobb er viktigere for arbeidsdeltagelse enn symptomer på psykiske helseplager.

COLOURBOX2938555

TANKENE HAR BETYDNING: Tanker om jobb påvirker arbeidsdeltagelse (Illustrasjonsfoto: colourbox.com).

TANKENE HAR BETYDNING: Tanker...
Uni Research Helse
  • En avdeling i forskningsselskapet Uni Research
  • Utfører og formidler forskning innen fagområder som har betydning for helse, livsstil og arbeid
  • Cirka 120 ansatte, de fleste lokalisert i Bergen
  • Får midler fra offentlig forvaltning, Norges forskningsråd, næringslivet og ideelle organisasjoner

Forsker Camilla Løvvik (FOTO: privat)

Mer om

arbeid.og.psykisk.helse arbeid.og.psykisk.helse vitenskapelige.artikler helsefremming.og.forebygging folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen