Sammen om bedre tjenester

Sammen om bedre tjenester

Publisert: 04. oktober 2013.   Endret: 18. januar 2024

I Trondheim har NAV og helsetjenestene erfart at samarbeid fører til bedre tjenester. – Vi ville lage en arena hvor vi kunne jobbe i fellesskap for å finne rett tilbud til riktig person, sier Anne Elisabeth Skjervold, psykologspesialist og leder ved Byåsen poliklinikk på Tiller DPS.

17

SAMARBEID OM BEDRE TJENESTER: F.v. Marit Falch Gjeterøy (klinisk sosionom, Tiller DPS, Byåsen poliklinikk), Tonje Jacobsen (veilednings- og oppfølgingslos, NAV Midtbyen), Gerd Vassli (sosionom, Helse- og velferdskontor Midtbyen), Inger Lise Anholt (sosionom, Helse og velferdskontor Midtbyen), Hege Hovde (Oppfølgingstjenesten Midtbyen og Østbyen) og Anne Elisabeth Skjervold (leder på Tiller DPS, Byåsen poliklinikk) jobber sammen for å gi gode tjenester. (Foto: Siri Bjaarstad)

SAMARBEID OM BEDRE TJENESTER:...
"Samarbeid på tvers"
  • Fast samarbeidsforum i Trondheim der ansatte fra Helse- og velferdskontoret Midtbyen, Oppfølgingstjenesten Midtbyen og Østbyen, NAV Midtbyen og Byåsen poliklinikk ved Tiller DPS deltar.
  • Møtes fast en gang i måneden.
  • Diskuterer saker både fra helsetjenestene og NAV.
  • Målgruppen er mennesker med psykiske helseproblemer, som har kontakt med både helsetjenestene og NAV.
  • Forumet har beslutningsmyndighet.
  • Startet opp høsten 2008.
  • Tilbudet fungerer så godt at det skal videreutvikles i 2013.

 

Inspirasjonshefte om arbeid og psykisk helse

Denne reportasjen finner du også i heftet "Arbeid og psykisk helse - fem gode eksempler" (2013).

NAPHA presenterer i heftet fem forskjellige tilbud som viser godt samarbeid mellom NAV, helsetjenestene og arbeidsgivere, der målet er å inkludere flere med psykiske helseproblemer i det ordinære arbeidslivet.

Heftet inneholder også relevant fagstoff, og nyttige tips.

Målet med heftet er å inspirere både fagfolk, brukere og arbeidsgivere.

Les mer om heftet her

Last ned heftet: Arbeid og psykisk helse - fem gode eksempler

FÅR SNAKKET MED ANDRE FAGPERSONER: Olav Røkkum (psykologspesialist) drøfter en sak i "Samarbeid på tvers". (Foto: Siri Bjaarstad)

Mer om

arbeid.og.psykisk.helse samhandling praksiseksempler trondheim trøndelag spesialisthelsetjenesten nav

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen