Forebygger langtidssykemeldinger

Forebygger langtidssykemeldinger

Publisert: 15. april 2015.   Endret: 01. september 2015

Langtidssykemeldinger koster Norge dyrt. RPH-teamet i Molde jobber for hindre disse, og de lykkes. Likevel vet man ikke om teamet får bestå.

rph molde

GOD SAMFUNNSØKONOMI: -Man skal ikke forebygge mange langtidssykemeldinger før Rask Psykisk Helsehjelp lønner seg, sier RPH-teamet i Molde. Fra v: Ragnhild Naas, Anne-Beate Ulleland, Thore Folland, Tore Jarl Olsen, Kirsten Janne Røkke og Annett Eidem Røsok. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA.)

GOD SAMFUNNSØKONOMI: -Man ska...
Rask psykisk helsehjelp (RPH)
 • 18 kommuner har mottatt tilskudd fra Helsedirektoratet for å etablere tilbudet. Tilskuddet skal bidra til å øke det samlede tilbudet innen psykisk helse i kommunen.
 • Et lavterskeltilbud til personer over 18 år med lettere til moderate problemer med angst og depresjon.
 • Tilbudet er gratis, og skal gi direkte hjelp, uten henvisning fra lege. Målet er at folk skal få et tilbud innen én til to uker.
 • Skal benytte kunnskapsbaserte metoder i utredning og behandling.
 • Behandlingen baserer seg på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi, som er en veldokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser.
 • Skal drives av tverrfaglige team.
 • Samhandling med fastleger, spesialisthelsetjenesten og øvrige kommunale tjenester står sentralt. 
RPH Molde
 • Seks ansatte, fire behandlere, derav en psykolog.
 • De fleste pasientene er fra 18-49 år.
 • Opplever stor pågang fra pasienter.
 • I 2014 behandlet tre årsverk 236 pasienter.
 • Ønsker samarbeid med nabokommuner.
 • Lager selvhjelpsbøker, som er fritt tilgjengelig på teamets nettside.

Mer om

nyheter rask.psykisk.helsehjelp

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen