Ny utdanning tuftet på FACT

Ny utdanning tuftet på FACT

Publisert: 17. april 2015.   Endret: 18. januar 2024

I går gikk startskuddet for en ny, tverrfaglig videreutdanning med spissing mot FACT i bydel Gamle Oslo. 40 studenter tar nå fatt på ny lærdom.

SEPREP GAMLE OSLO

GÅR I GANG: -Den tverrfaglige modellen funker. Nå må vi lære opp flere, sier prosjektleder Tor Helge Tjelta (t.h.). Fra v.: Brit Håland, avdelingsdirektør i NAV Gamle Oslo, Olav Løkvik, fagutvikler i SEPREP, student Jane Bjarnøy og Anne Ek, fagutvikler i SEPREP. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA).

GÅR I GANG: -Den tverrf...
SEPREP Tverrfaglig Utdanningsprogram
  • Toårig, tverrfaglig videreutdanning for ansatte i kommunene og spesialisthelsetjenesten som har behandlings- og oppfølgingsansvar for mennesker med psykoseproblematikk/alvorlige psykiske lidelser.
  • Utdanningene planlegges sammen med lokal aktør og foregår i samarbeid med Høgskolen i Hedmark. Høyskolen godkjenner studiene og har overordnet faglig ansvar, samt opptaks- og eksamensansvar.
  • Nå pågår åtte ulike utdanninger. Hvor?
  • Ett kull består av 30 – 40 deltakere som arbeider i samme opptaksområde og fordeler seg jevnt mellom kommune og spesialisthelsetjeneste.
  • Utdanningen består av undervisning, veiledning i tverrfaglig og tverretatlig gruppe og litteraturstudier/oppgaveskriving i gruppe.

Les mer om utdanningsprogrammet

Bydel Gamle Oslo
  • 50 000 innbyggere.
  • Mange har rus- og psykisk helseproblematikk.
  • I 2013 var 6,7 % sosialhjelpklienter. Dette er det høyeste i Oslo.
Stiftelsen SEPREP
  • SEPREP står for Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser.
  • Ble dannet i 1990 på Gaustad Sykehus med psykiater Endre Ugelstad som første bestyrer og med Edvard Hauff som styreleder. Utgangspunktet var et nettverk av engasjerte fagfolk som ønsket å bidra til et humanistisk, helhetlig og psykososialt orientert behandlingstilbud for mennesker med psykose.

KILDE: www.seprep.no

Mer om

nyheter act-.og.fact-team nav

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen