Sykepleiere sentrale i psykisk helsearbeid

Sykepleiere sentrale i psykisk helsearbeid

Publisert: 20. mai 2015

Sykepleiere som jobber med psykisk helse og rus i norske kommuner har høy utdanning og lang erfaring. De bruker mye tid på direkte arbeid med brukere, og har hverdagsmestring som hovedmål for sin hjelp. Det viser ny stor undersøkelse.

Bengt Karlsson

-Jo høyere utdanning sykepleierne har, jo tettere er de på brukerne, sier professor Bengt Karlsson. FOTO: Ragnhild Krogvig Karlsen/NAPHA arkiv.

-Jo høyere utdanning sykeplei...

-Sykepleierne har en utfordring i å trekke inn folk med egne erfaringer fra psykiske eller rusrelaterte helseproblemer både i det kliniske arbeidet og i utformingen av tjenestene, sier SPoR-leder Kurt Lyngved. FOTO: Privat.

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen