Med bolig på dagsordenen

Med bolig på dagsordenen

Publisert: 04. juni 2015

En rekke fagpersoner samles i disse dager i Svolvær for å snakke om boligpolitikk, og om hvordan man omsetter vyer til god praksis. Målet er bedre boforhold, også for de som sliter mest.

petter dahle og per willy amundsen

TO ENGASJERTE: Statssekretær Per Willy Amundsen og Petter Dahle fra NAPHA var to av foredragsholderne på konferansen i Svolvær. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA.)

TO ENGASJERTE: Statssekretær ...
KBL – kommunale boligadministrasjoners landsråd
  • Arrangerer landskonferanse i Svolvær 2-4. juni
  • Tema på konferansen: Boligpolitikk, barnefamilier og unge i velferdssamfunnet, bolig og juridiske forhold, å arbeide i andres hjem, finansielle virkemidler
  • Nærmere 300 deltakere, fra hele landet

Les mer om KBL

Bolig for velferd: Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014–2020)
  • Boligsosialt arbeid handler både om å skaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet og styrke den enkeltes mulighet til å mestre boforholdet. Strategien skal samle og målrette den offentlige innsatsen overfor vanskeligstilte på boligmarkedet.
  • Strategien gir en oversikt over politikkområdet, der ansvaret er fordelt på flere sektorer og forvaltningsnivåer. Erfaring viser at samarbeid på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer er avgjørende for å lykkes. Et godt samarbeid forutsetter at aktørene kjenner sin egen og andres rolle. Strategien skal derfor bidra til å tydeliggjøre ansvar, oppgaver og forventninger i det boligsosiale arbeidet. Strategien skal også sikre en mer koordinert bruk av de statlige virkemidlene slik at de i større grad bidrar til at vanskeligstilte på boligmarkedet får en varig og stabil bosituasjon.

KILDE: www.regjeringen.no

Mer om

nyheter act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen