Skaffer jobb til de man før ga opp

Skaffer jobb til de man før ga opp

Publisert: 15. juni 2015.   Endret: 11. april 2019

Over 40 prosent av deltakerne i åtte norske pilotprosjekter for Individuell jobbstøtte er i ordinært lønnet arbeid, viser ny oversikt.

Kine Nan Lium

TRADISJONSBRUDD: -IPS skiller seg fra de tradisjonelle tjenestene der man tenker at brukerne skal bli friske før de kan begynne å jobbe, mens IPS ser det å jobbe som en integrert del av behandlingen, sier Kine Nan Lium. FOTO: Roald Lund Fleiner/napha.no.

TRADISJONSBRUDD: -IPS skiller...
IPS-TREFF i BODØ

Åtte pilotprosjekter for Individuell Jobbstøtte er 15.-16. juni samlet i Bodø for å dele erfaringer og gjøre opp status så langt.

Prosjektperioden pågår i tidsrommet 2012-2016.

Lene Hellesvik Hansen i IPS Bodø.

Mer om

nyheter arbeid.og.psykisk.helse individuell.jobbstøtte.(ips)

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen