Etablering og drift av et Lærings- og Mestringssenter i DPS

Etablering og drift av et Lærings- og Mestringssenter i DPS

Publisert: 10. april 2012

Brukermedvirkning er sentralt i planlegging og drift av LMS.
Informasjon, opplæring og veiledning skal bidra til at bruker og pårørende mestrer å leve med langvarige psykiske helseproblemer.

Nidaros%20DPS%202
NIDAROS DPS: Her er det lokalisert et godt LMS-tilbud til brukere og pårørende.
NIDAROS DPS: Her er det lokal...

Mer om

brukermedvirkning læring.og.mestring øvrige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen