Brukerstyring ved Huset i Larvik

Brukerstyring ved Huset i Larvik

Publisert: 20. mai 2010.   Endret: 30. januar 2024

Huset i Larvik er det mest kjente eksemplet på et brukerstyrt aktivitetssenter for brukere med psykiske helseproblemer. Denne artikkelen i Tidsskrift for psykisk helsearbeid beskriver hvordan huset ble etablert og hvordan det er organisert.

1681870 liljer

BASALT: De sentrale brukerne og hjelperne ved Huset har kjent hverandre i mange år.

BASALT: De sentrale brukerne ...

Mer om

brukermedvirkning praksiseksempler larvik vestfold larvik vestfold brukermedvirkning.når.tjenester.utformes

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen