Heidi Westerlund

Heidi Westerlund

Faglig rådgiver
Napha
Epost: heidi.westerlund@samforsk.no
Telefon: 97515625

Faglig rådgiver i Napha. Samfunnsviter med 25 års erfaring med prosjekter i psykisk helsefeltet.  Har jobbet med brukermedvirkningsprosjekter og er en av utviklerne av Bruker Spør Bruker. Jeg er master i Entreprenørskap, innovasjon og samfunn fra NTNU.