Heidi Westerlund

Heidi Westerlund

Frilanser
Heidi Westerlund ANS
Epost: hewes70@hotmail.com
Telefon: 97515625

Tidligere faglig rådgiver i Napha. Samfunnsviter med 25 års erfaring med prosjekter i psykisk helsefeltet.  Har jobbet med brukermedvirkningsprosjekter og er en av utviklerne av Bruker Spør Bruker. Jeg er master i Entreprenørskap, innovasjon og samfunn fra NTNU.