Sju ferdigheter i prosessledelse når Bruker-spør-Bruker

Sju ferdigheter i prosessledelse når Bruker-spør-Bruker

Introduksjon til fagartikkel / Publisert: 30. mars 2022.   Endret: 18. juli 2022

Hva kreves i arbeidet med å styrke brukermedvirkning i tjenestene? I en artikkel i Tidsskrift for psykisk helsearbeid beskriver jeg sju ferdigheter særlig viktige i Bruker Spør Bruker-prosjekter.

Dialogmøte i Melhus

PROSESSLEDELSE: Det snakkes mye om hvor viktig det er at tilbakemeldinger fra brukerne blir lyttet til og brukt, men minst like viktig er det å kunne lede prosessen med innsamling, bearbeiding og bruk godt. Her fra en dialogkonferanse i Melhus kommune. Foto: Heidi Westerlund. 

PROSESSLEDELSE: Det snakkes m...
Heidi Westerlund

Heidi Westerlund har tidligere vært ansatt i NAPHA og senere i KBT. Hun har vært med på å utvikle Bruker-spør-Bruker-metoden og jobbet som veileder for Bruker-spør-Brukerprosjekter rundt omkring i landet. 

Mer om

fagartikkel brukermedvirning brukerkunnskap god.hjelp.i.et.brukerperspektiv brukermedvirkning.når.tjenester.utformes brukermedvirkning

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen