Sju ferdigheter i prosessledelse når Bruker-spør-bruker

Sju ferdigheter i prosessledelse når Bruker-spør-bruker

Introduksjon til fagartikkel / Publisert: 30. mars 2022.   Endret: 19. april 2022

Hva kreves i arbeidet med å styrke brukermedvirkning i tjenestene? I en artikkel i Tidsskrift for psykisk helsearbeid beskriver jeg sju ferdigheter særlig viktige i Bruker Spør Bruker-prosjekter.

Prosessledelse i brukerundersøkelser - tegning illustrasjon

PROSESSLEDELSE: Det snakkes mye om hvor viktig det er at tilbakemeldinger fra brukerne blir lyttet til og brukt, men minst like viktig er det å kunne lede prosessen med innsamling, bearbeiding og bruk godt. Ilustrasjonsfoto: www.colourbox.com.

PROSESSLEDELSE: Det snakkes m...

Mer om

fagartikkel brukermedvirning brukerkunnskap god.hjelp.i.et.brukerperspektiv brukermedvirkning.når.tjenester.utformes

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen