Brukermedvirkning under Opptrappingsplanen: formelle krav, fallgruver og virkemidler

Brukermedvirkning under Opptrappingsplanen: formelle krav, fallgruver og virkemidler

Publisert: 02. juli 2010

Sluttevalueringer av Opptrappingsplanen for psykisk helse viser at det fremdeles gjenstår mye før mål om brukermedvirkning er nådd.

1150609 verktøy
MULIGHETER: For at brukermedvirkning skal fungere på en best mulig måte, må noen verktøy tas i bruk.
MULIGHETER: For at brukermedv...

Mer om

brukermedvirkning opptrappingsplanen offentlige.publikasjoner

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen