Om utdanning og rekruttering til psykisk helsevern og psykisk helsearbeid - 1998- 2008

Om utdanning og rekruttering til psykisk helsevern og psykisk helsearbeid - 1998- 2008

Publisert: 11. oktober 2010

Kompetansehevende tiltak ytes primært i større kommuner. Det viser en karlegging SINTEF Helse har utført.

2963850 epler
ET FUNN: Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid er minst utbredt i de aller minste kommunene.
ET FUNN: Tverrfaglig videreut...

Mer om

opptrappingsplanen kompetanseutvikling evalueringer

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen