Helle Wessel Andersson

Helle Wessel Andersson

Faglig rådgiver

Epost: helle.w.andersson@samfunn.ntnu.no
Telefon: 93420083

Ingen beskrivelse

Artikler fra Helle Wessel Andersson på Napha.no:

Kurs i depresjonsmestring har god effekt
Barn som pårørende - sammendrag av lovbestemmelsene
Fastlegen og psykisk sykdom blant barn og unge
Psykisk helsetjeneste i kommunen for barn og unge
Psykisk helsearbeid i kommunen – tiltak og tjenester
Om utdanning og rekruttering til psykisk helsevern og psykisk helsearbeid - 1998- 2008
Barn med rusavhengige foreldre
Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid
Kommunale tiltak og tjenester for barn og unge
Ungsinn – en kunnskapsbase over virksomme tiltak
Arbeid, psykisk helse og rus
Eit hushaldningsperspektiv på psykisk helsevern
Helsetilsynets erfaringer med tjenestetilbudet til mennesker med psykiske lidelser
Å ha alvorlig psykisk lidelse på avsidesliggende steder
Kan redusere ubehag
Implementering av Opptrappingsplanen for psykisk helse
Opplæringsmetode med effekt på problematferd
Nettsted om barn og unges psykiske helse
Ny kunnskap om angst hos eldre basert på kliniske erfaringer og refleksjon
Ny bok: Psykisk helsearbeid - mer enn medisiner og samtaleterapi
SMIL, gruppetilbud for barn med psykisk syke eller rusmiddelavhengige foreldre
Bedre samhandling med “samtidig samhandling”?
Barn av psykisk syke foreldre
Samarbeidet mellom fastleger og det psykiske helsevernet
Posttraumatisk stress hos barn og unge
Suksesskriterier for god koordinering på individnivå
Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak
Spesialisthelsetjeneste på brukerens arena?
Blir bedre av psykoterapi
"Du ser det er et eller annet"
“I sinn og skinn”
Behandling av voksne med ADHD
Fysisk aktive mennesker er mindre deprimerte
Vanskelig å snakke med ungdom om selvmordstanker
Samhandling nytter
Intervju med 100 fastleger om behandling av psykiske problemer
Samarbeid om alvorlig psykisk syke
Fokus på forebygging
UNGDATA – Kartlegging av ungdommers oppvekstsituasjon
Informasjon om gjennomføringen av samhandlingsreformen
Å være barn som pårørende i voksenpsykiatrien
"Brobyggeren" i Notodden kommune