Barn som pårørende - sammendrag av lovbestemmelsene

Barn som pårørende - sammendrag av lovbestemmelsene

Publisert: 16. oktober 2012

Å hjelpe foreldre med å ivareta barna sine, samarbeidet rundt familier, og å arbeide innenfor taushetsplikten er tre sentrale temaer i lovbestemmelsene som omhandler barn som pårørende.

Sammensdrag av lovbestemmelsene
BarnsBeste

Et nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og rusmiddelavhengige foreldre. Det et opprettet av Helsedirektoratet. De primære oppgavene for nettverket er å:

  • Samle, systematisere og formidle kunnskap og erfaringer om barn som pårørende fra Norge og andre land.
  • Samle, systematisere og formidle kunnskap til tjenestene om gode samhandlingstiltak.
  • Legge til rette for nasjonal kompetanseoppbygging gjennom initiativ til forskning og fagutvikling, samt ved rådgivning og veiledning til sentrale helsemyndigheter og til helsetjenesten.
  • Innhente og formidle kunnskap om barn som pårørende fra etniske minoriteter.
  • Kompetanseoppbygging som kommer barn og unge direkte til gode skal prioriteres.

Mer om

barn.og.unge barn.som.pårørende øvrige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen