Utfordringer med brukermedvirkning i kommuner

Utfordringer med brukermedvirkning i kommuner

Publisert: 06. september 2011

Helsearbeidere i kommuner legger vekt på at brukeren skal få medvirke, men møter ofte utfordrende situasjoner med å iverksette det i det daglige.

Relasjon bruker-hjelper
En masteroppgave tar for seg temaet brukermedvirkning i relasjonen mellom bruker og helsearbeider i en kommunal kontekst.
En masteroppgave tar for seg ...

Mer om

brukermedvirkning brukere.med.omfattende.tjenestebehov masteroppgaver/hovedoppgaver

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen