Brukermedvirkning for rusavhengige

Brukermedvirkning for rusavhengige

Publisert: 21. mai 2010

Artikkelforfatteren stiller spørsmål ved om manglende praktisering av brukermedvirkning har sammenheng med at mange oppfatter rusmisbrukere som ikke-verdige trengende. Preger slike oppfatninger hjelpeapparatet?

2585928 alene
VERDIGHET: Er rusmisbrukere annenrangs personer som ikke fortjener like god hjelp fra hjelpeapparatet som andre?
VERDIGHET: Er rusmisbrukere a...

Mer om

brukermedvirkning brukererfaringer

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen